This content is from: Sponsored Content

Ukraine

Roman Blazhko
Lavrynovych & Partners

Dmytro Donets
DLA Piper

Jorge Intriago
EY

Vladimir Kotenko
EY

Maksym Lavrynovych
Lavrynovych & Partners

Kostiantyn Likarchuk
Avellum Partners

Oleh Marchenko
Marchenko Danevych

Iryna Marushko
Lavrynovych & Partners

Vadim Medvedev
Avellum Partners

Alexander Minin
KM Partners

Svitlana Musienko
DLA Piper

Sergey Popov
KPMG

Andriy Reun
KPMG

Alexander Shemiatkin
KM Partners

Mykola Stetsenko
Avellum Partners

Illya Sverdlov
DLA Piper

Hennadiy Voitsitskiy
Baker & McKenzie

Ivan Yurchenko
VKP

Yuriy Zaluskyy
Baker & McKenzie

Tatiana Zamorska
KPMG

Related