This content is from: Ukraine

Ukraine

Zhanna Brazhnyk
PwC

Oleg Chayka
KPMG

Igor Davydenko
Dentons

Viktoriia Fomenko
Peterka & Partners

Danylo Getmantsev
Jurimex

Vladimir Kotenko
EY

Maksym Lavrynovych
Lavrynovych & Partners

Kostiantyn Likarchuk
Kinstellar

Oleh Marchenko
Marchenko Danevych

Vadim Medvedev
Avellum Partners

Alexander Minin
KM Partners

Svitlana Musienko
DLA Piper

Sergiy Popov
KPMG

Andrey Pronchenko
PwC

Artem Sereda
allTax

Victor Sereda
allTax

Alexander Shemiatkin
KM Partners

Mykola Stetsenko
Avellum Partners

Illya Sverdlov
DLA Piper

Vyacheslav Vlasov
PwC

Hennadiy Voytsitskyi
Baker McKenzie

Tatiana Zamorska
KPMG

Related